Skip to content
Hem

Kvalitets- och miljösäkring i ackrediterad verksamhet och ISO 9001/14001

Har arbetat många år som teknisk handläggare för kontrollorgan på SWEDAC och varit kvalitets- och tekniskt ansvarig för ett kontrollorgan i ett stort svenskt företag. Har även lång erfarenhet som kvalitets- och miljöchef för ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer om ackrediteringar på Swedac:s hemsida eller besök SIS hemsida för mer information om internationella standarder.

Kan därför erbjuda Er som vill ha hjälp med kvalitetssäkringen i den ackrediterade verksamheten:

► Upprätta och uppdatera kvalitetsmanualen
► Information och utbildning till den personal som ska förvalta och sköta den dagliga driften
► Omvärldsbevakning på föreskrifter, normer, kontrollmetoder etc.
► Hjälp med att bli certifierad enligt ISO 9001/14001 eller att vara ett stöd i en certifierad verksamhet.

Låter det intressant? Hör av er till  undertecknad för mer information och priser.

Kontakt

Marie Borgström
Borgströms Kvalitetskonsult AB

Rosengatan 17, 507 31 Brämhult

I vår Integritetspolicy kan du se vilka personuppgifter som vi behandlar, hur länge vi sparar dem och dina rättigheter.
Läs mer →

Referenser

Mina referenser i företag. I dessa företag har jag upprättat, underhållit och genomfört revisioner etc. Företagen kan vara ackrediterade hos Swedac eller certifierade av ett certifieringsorgan för ISO 9001 och/eller 14001.

Arbetar sedan hösten 2015 som underkonsult åt SamCert AB, med projektledning, utbildning, ledningssystem för ISO 9001 och ISO 14001.

Borgströms Kvalitetskonsult AB är medlem i branschorganisationerna SPT och STOR

Hem
Hem

► STOR, Sv. Tankrengörings- och Saneringsföretags riksförening
Projektledare VA-projekt, Utbildning

► SPT, Scandinavian Petroleum Technic Ass. 
Utbildning

► Gas Bottle Test Center AB
Ledningssystem Kvalitet- och Miljö ISO 9001, 14001 
Kontroll av gasflaskor

► PMS Cistern- och drivmedels AB
Ledningssystem för ackreditering cisternkontroll och trycksättning med gas samt besiktning av oljeavskiljare

► Gasbolaget i Dalarna AB
Ledningssystem för ackreditering kontroll av gasflaskor

► ControTech AB
Ledningssystem för ackreditering cisternkontroll, kontroll av oljeavskiljare och trycksättning med gas

► Ohlssons AB
Ledningssystem för ackreditering kontroll av oljeavskiljare

► Ragn-Sells AB
Kvalitets- och Miljöcertifiering
Ackreditering cisternkontroll